Sikker drift etter gassturbin avstegning

Sikker drift etter gassturbin avstegning 

På Wintershell DEAs oljeplattformer er det gassturbiner som av og til skrus helt av, enten fordi det er en planlagt avstengning for å gjøre vedlikehold eller fordi de automatisk skrus av fordi noen sensorverdier overstiger gitte terskler.  

Dersom man starter turbinen på nytt og den er skadet, risikerer man at hele turbinen blir ødelagt, noe Wintershell DEA opplevde i 2019. Å reparere eller erstatte en turbin er kostbart. Samtidig vil man begrense perioden turbinene er avskrudd, da man i mellomtiden må kjøpe strøm fra strømnettet.  

Ved å analysere sensordata fra tidligere avstengninger laget data scientister i Cognite en modell som forteller sluttbrukeren om det er trygt eller ikke å skru på turbinen igjen etter en avstegning.  

Modellen er satt i produksjon, og da det er en live datastrøm vil modellen automatisk oppdage at det har skjedd en avstegning. Så gjøres de nødvendige beregningene, før sluttbrukeren får beskjed om det er trygt å skru på turbinen igjen eller ikke. Sluttbrukeren får også informasjon om hvorfor det er trygt eller ikke å skru på igjen, noe som gjør at de raskere finner frem til hva som må gjøres dersom det ikke er trygt å skru på turbinen.