Så hvilket velger du?

Så hvilket velger du? 

I vårt scenario, der det står mellom å bruke PowerBI og Grafana i din industribedrift, må du nå se hvilket av verktøyene som passer best i forhold til hvilke data du har tilgjengelig, hvilken funksjonalitet du trenger, og dine personlige preferanser.  

Bruk Power BI når:  

  • Dataene dine er tabulære i sin natur (mange tabeller + relasjoner mellom de) 
  • Du ønsker muligheten til å fordype deg og finne data fra de lavere nivåene i en hierarkisk strukturert database 
  • Du ønsker kryssfiltrering 
  • Du ønsker fleksibilitet til å tilpasse brukergrensesnittet 
  • Du ønsker å ha tilgang til dashbordet på desktop, mobil og web 

Bruk Grafana når:  

  • Du jobber med enkle use caser  
  • Du ønsker store dashbord som oppdateres automatisk og ofte 
  • Du jobber med predefinerte sett med tidsserier, målere, lenker eller tabeller med hendelser 
  • Du trenger varslinger for spesifikke hendelser 
  • Du trenger å dele dashbord i organisasjonen 

Det er selvsagt ingenting i veien for at valget faller på begge – eller ingen – når du skal finne verktøy som hjelper bedriften din. Det viktigste er at du lærer hva du skal se etter, vet hvilke muligheter de ulike programmene byr på, og finner en løsning som matcher deres behov.