Revisjon av strategiske fokusområder

Er det behov for endring av de strategiske fokusområdene?

Ta frem de strategiske fokusområdene fra målbildet som du ble anbefalt å jobbe med i modul 4.

Vurder om disse fremdeles er de rette fokusområdene eller om de behøver en revisjon sett i lys av implikasjonene du har utredet for henholdsvis forretningsmodell, kompetansebehov, organisasjonskultur og organisering.

Er det noen fokusområder som bør omdefineres, legges til eller fjernes?

Husk at fokusområdene bør være ambisiøse og realistiske. Det vil si at du bør ha mål å strekke deg etter, men ikke så høye mål at de blir umulige å nå.