Reisen fra data til verdi

Reisen fra data til verdi

Hva mener vi med «reisen fra data til verdi»? Her presenterer vi strukturen i veiviseren, og gir et frampek på hva du vil lære om i de neste kapitlene.

Reisen fra data til verdi

Du er nå blitt kjent med hva data er, og har en idé om hvilke muligheter data bringer med seg. Vi står nå ved startstreken av en reise fra data til verdi. Underveis vil du lære om hvordan du kan skape mening og verdi ut av deres egne data.

Vi kaller det en «reise» fordi dette er en stegvis prosess som innebærer noen veivalg underveis. Det ligger et stort forarbeid til grunn før det i det hele tatt er mulig å ta data i bruk på en fornuftig måte.

Før vi legger ut på første etappe må vi vite hvilken retning vi skal gå i – vi må sette et mål. Det første og antagelig viktigste du gjør på denne reisen fra data til verdi, er nettopp å starte i riktig ende: Du må være klar på hva det er du ønsker å oppnå. Det er dette som er hovedtema for dette kapittelet, og vi kommer tilbake det på neste side.

Selve turen starter så med identifisere relevante data. Deretter må dataene samles og bearbeides, og til slutt kan du skape mening ut av det hele og ta dataene i bruk.

La oss se litt nærmere på hva vi skal gjennom i de neste kapitlene.

De tre etappene

Første etappe handler om å identifisere datakildene som kan hjelpe deg mot målet du har satt. Her vil vi gi konkrete eksempler på hva vi snakker om når vi snakker om data, og vise at data er noe alle – også du – jobber med allerede. Vi vil skille mellom ulike typer data, for eksempel forskjellen på strukturerte og ustrukturerte data. Etter hvert som vi identifiserer dataene, dukker det også opp en utfordring – dataene er spredt for alle vinder! Vi vil derfor også snakke om «datasiloer» og hvordan vi kan tilgjengeliggjøre data fra ulike kilder.

Andre etappe handler om å bearbeide dataene. Hvor enkelt eller vanskelig dette er, kommer an på hva dere vil oppnå, og kompleksiteten i datamaterialet. For noen er dette kanskje den enkleste etappen, men for andre er det den desidert vanskeligste – det kan potensielt omfatte å bygge en hel digital infrastruktur og endre hele måten selskapet jobber på. Vi vil vise at det for noen vil være nødvendig med en partner som spesialiserer seg på disse tingene, men også presentere noen verktøy og prinsipper for de som vil løse det på egenhånd.

tredje og siste etappe er det endelig på tide å begynne å realisere målene vi har satt. Her, på oppløpssiden, vil vi ta for oss tre ulike kategorier av hvordan vi kan skape mening ut av data: Visualisere data for å se innsikter; koble på applikasjoner for å integrere data i arbeidet, og bruke verktøy som modeller og kunstig intelligens for å hente ut ikke-åpenbare innsikter.

Reisefølget

Når vi går videre, vil vi ta med oss noen eksempler vi kan relatere oss til underveis.

👩‍🦰 Trude & co.

Dette er Trude. Hun er en av mange karakterer vi vil møte på i løpet av reisen fra data til verdi – fiktive caser som kan hjelpe oss med å relatere til noen av oppgavene og problemstillingene vi møter på underveis. Se etter disse boksene langs veien videre.

Før vi går i gang for alvor, er det på tide at vi setter oss et mål! Hva vi kan oppnå, og hva du bør tenke over når du setter et mål for din virksomhet, lærer du mer om på neste side.