Refleksjon – over til deg og din arbeidsdag

Refleksjon – over til deg og din arbeidsdag

Tenk på din egen arbeidshverdag. Hvilke data jobber du med? Hvilke data er du med på å produsere og hvilke data bruker du?