Refleksjon

Refleksjon

Igjen, tenk på hvilke data du produserer og/eller bruker i din arbeidsdag. Hvordan beskrives dataene? Hvilke metadata brukes typisk for å gi informasjon om dataen?