Rapportering

Rapportering og budsjettering

Bedriften din genererer data som gir grunnlag for styring og planlegging av drift. Dette kan for eksempel være nøkkeltall og KPIer som flere i bedriften er avhengige av  for å kunne ta valg og beslutninger. I dag er kanskje disse dataene lite tilgjengelige for alle i bedriften?

For å unngå nøkkelmannsrisiko, er det viktig å unngå og lagre rapporter lokalt på PCen.  Med en digital løsning for rapportering slipper du dette, og bedriftens ansatte kan få tilgang på̊ sanntidsbaserte rapporter og nøkkeltall i bedriften. På̊ denne måten sparer de ansatte mye tid på̊ å slippe å hente ut tall og rapportere gjennom ikke-sanntidsbaserte løsninger, som Excel-ark og tekstdokumenter. Nettbaserte rapporter er tilgjengelig både på̊ PC, nettbrett og mobil.

Det finnes mange ulike rapporteringsverktøy som brukes for å håndtere og visualisere data. Løsningene kommer gjerne med standardiserte nøkkeltall, og er såpass fleksible at du selv kan angi og filtrere KPIer etter behov og interesse, uten ekstern konsulenthjelp.

Mulige verktøy for rapportering er OneStopReporting, Microsoft PowerBI, Tableau, Klipfolio, Zoho Analytics og Geckoboard.

Det er mange muligheter i verktøy for å få hjelp til å planlegge og gjennomføre budsjettering. Økonomisystemer har ofte egne moduler der man kan legge inn og følge opp budsjettet løpende. Dette gjør du igjennom velutprøvde budsjettmaler, ferdige rapporter og detaljerte spørremuligheter mot fjorårets budsjett. Jo mer oppdatert og presis informasjon som kan hentes ut av regnskapet, desto bedre blir beslutningsgrunnlaget ditt for neste års budsjett.