Rapportering

Rapportering og budsjettering

laptop computer on glass-top table
Foto: kmuza/Unsplash.com

Alle bedrifter genererer i dag mye data. Å sørge for god tilgang på disse dataene blir i økende grad en forutsetning for god styring og planlegging av drift. Flere i bedriften vil for eksempel være avhengig av nøkkeltall og KPI-er (Key Performance Indicators) for å kunne ta valg og beslutninger.

I dag er kanskje disse dataene lite tilgjengelige for alle i bedriften?

Bruk et rapporteringsverktøy

For å unngå «nøkkelmannsrisiko», er det viktig at dere unngår å lagre rapporter lokalt på PC-en. Med en digital løsning for rapportering slipper du dette, og bedriftens ansatte kan få tilgang på̊ sanntidsbaserte rapporter og nøkkeltall i bedriften.

På̊ denne måten sparer de ansatte mye tid på̊ å slippe å hente ut tall og rapportere gjennom ikke-sanntidsbaserte løsninger, som Excel-ark og tekstdokumenter. Nettbaserte rapporter er tilgjengelig både på̊ PC, nettbrett og mobil.

Det finnes mange ulike rapporteringsverktøy som brukes for å håndtere og visualisere data. Løsningene kommer gjerne med standardiserte nøkkeltall, og er såpass fleksible at du selv kan angi og filtrere KPI-er etter behov og interesse, uten ekstern konsulenthjelp.

Mulige verktøy for rapportering er OneStopReporting, Microsoft PowerBI, Tableau, Klipfolio, Zoho Analytics og Geckoboard.

Følg opp budsjettet i økonomisystemet

Det er mange muligheter i verktøy for å få hjelp til å planlegge og gjennomføre budsjettering.

Økonomisystemer har ofte egne moduler der man kan legge inn og følge opp budsjettet løpende. Dette gjør du gjennom velutprøvde budsjettmaler, ferdige rapporter og detaljerte spørremuligheter mot fjorårets budsjett. Jo mer oppdatert og presis informasjon som kan hentes ut av regnskapet, desto bedre blir beslutningsgrunnlaget ditt for neste års budsjett.