Problemformulering og veien videre

Problemformulering og veien videre

Hvor sikker er du på hvilke utfordringer du skal hjelpe målgruppen med å løse? Hvordan går du videre fra innsikten du har innhentet til å konkretisere problemet du skal jobbe videre med?

Hva er problemet?
Grunnleggeren av Sun Microsystems sa: «Any big problem is a big opportunity. If there is no problem, there is no solution, and no reason for a company to exist. No one will pay you to solve a problem that doesn’t exist». Dette kan virke som en banal selvfølge, men fristelsen kan være stor for at man setter i gang et kostbart utviklingsløp uten en konkret og god forståelse for hvilket problem man egentlig skal løse for målgruppen.

En god problemformulering er basert på de ulike PES du oppdaget i forbindelse med innsiktsarbeidet.  Problemformuleringen bør ta utgangspunktet i en konkret situasjon og hva målgruppen ønsker å oppnå. Tips til hvordan du går fram er vist i metodekortet nedenfor.

Hvordan kan vi…?
Hvordan går du videre fra en problemformulering til nye muligheter og løsningsalternativer? Dette gjør du ved å omformulere problemene til mulighetsrom ved å utforme spørsmål som starter med Hvordan kan vi…?

Hvordan kan vi (HKV) vil forberede deg til en ny idéutvikling. HKV er trigger spørsmål og fokuserer ikke på hva den konkrete løsningen skal være, men skal trigge mulighetsrommet for verdiskaping for kunder og virksomheten.

Involver gjerne andre i denne prosessen. Da sikrer du en bredere tilnærming til problemet, og utnyttelse av andres kompetanse og erfaringer.

Last ned metodekort

Ta i bruk metodekortene i din digitale hverdag