Prioriter ideer

Prioriter ideer

Nå har du jobbet kreativt med kollegaer og har et godt knippe idéer å jobbe ut ifra. I dette steget skal dere velge og prioritere hvilke idéer dere går videre med.

Til slutt skal du sitte igjen med den eller de idéene dere ønsker å gå videre med. Da er dere klare for prototyping.

Last ned metodekort

Ta i bruk metodekortene i din digitale hverdag