Power BI

Power BI 

Power BI er et kraftig analyseverktøy som Microsoft står bak. Det er enkelt nok til at det kan brukes av ansatte uten IT-bakgrunn, og det er en naturlig forlengelse av å bruke Excel – som jo også er et Microsoft-program.  

Mange i industrien har tatt i bruk Power BI. Det er svært egnet for tabelldata, har et flott brukergrensesnitt med tilpasningsmuligheter, er enkelt å implementere, og lar deg raskt prototype grunnleggende brukstilfeller – altså use caser, som det kalles i bransjen. På den annen side er ikke PowerBI laget for tidsseriedata, har begrensninger i hvor ofte dataene oppdateres, og forutsetter bruk av andre verktøy, som for eksempel Databricks, for å bygge komplekse tabulære datasett.  

Se denne YouTube-videoen for en rask innføring i PowerBI: