Oppsummering og tips modul 5

Oppsummering og tips modul 5

I denne modulen har det vært fokus på hvordan målbildet (modul 4) har implikasjoner for hele virksomheten din – med alt fra forretningsmodell, kompetansebehov, kultur og organisering.

Gjennom å gjennomføre anbefalingene, har du fått testet og revidert fokusområdene dine og slik sikret at de er treffsikre for hva du ønsker å oppnå.

I modul 6 skal er fokuset konkrete tiltak som skal bidra til å oppnå målbildet og de endringene du har gjennomgått i denne modulen.

Før du går videre – ta en titt på noen nyttige tips.

TIPS

  • Vær grundig – Bruk tid til å vurdere alle mulige implikasjoner for hvert fokusområde
  • Reflekter – Sett av tid til å reflektere over fokusområdene og hva de vil bety for virksomheten din
  • Se etter muligheter – Vær oppmerksom på hvordan du kan utnytte digitale løsninger og nye forretningsmuligheter for å tenke nytt rundt forretningsmodellen din
  • Vær kritisk – Kartlegg også de implikasjoner som vil være krevende å gjøre noe med. Bare gjennom et komplett beslutningsgrunnlag kan du ta gode valg