Oppsummering modul 4

Oppsummering og tips modul 4

I denne modulen har du brukt innsikten fra modul 2 og 3 til å definere fremtidig posisjon med tilhørende strategisk målbilde for virksomheten.

I modul 5 skal du se på hvilke konsekvenser strategien og målbildet vil ha for din forretningsmodell, kompetansebehov, organisasjonskultur og organisering. Basert på implikasjonene av målbildet for virksomheten skal du kvalitetssikre og eventuelt revidere fokusområdene før du starter arbeidet med å generere konkrete tiltak for å realisere strategien i modul 6.

Før du går videre ta en titt på noen nyttige tips for aktivitetene i denne modulen.

Tips

  • Tydelig visjon og målbilde – Vær tydelig på hvor du vil og hva som er kjennetegn på at dere lykkes? Bruk nok tid på å etablere felles bilder og oppfatning av dagens situasjon og fremtiden i virksomheten. Dette vil være deres felles ledestjerne!
  • God forankring og involvering – Både oppover, sideveis og nedover i organisasjonen. Eierskap til strategien er en nøkkel for å lykkes
  • Kundeorientert prosess – Sett kunden(e) deres i fokus, og tenk konsekvenser for kundene i vurderinger og beslutninger du tar