Metoder og verktøy for videre arbeid

Metoder og verktøy for videre arbeid

Når du nå skal i gang med å sette idéen din ut i live er det kanskje lett å falle inn i gamle vaner og arbeidsmetoder. Verktøyene og metodene du har lært og brukt er vel så nyttige i prosessene videre. En utviklingsprosess er komplekst arbeid med mange små eller store gjentagende aktiviteter som du har lært om i Veiviseren. På fagspråket kalles dette iterasjon, det vil si at du veksler mellom fasene forankre, forstå, utvikle og realisere jevnlig i prosessen avhengig av hva det er behov for. Trenger du mer kundeinnsikt etterhvert som produktet eller tjenesten tar form? Hvordan lar dette seg realisere i bedriften? Kan det være nyttig å justere eller endre noen elementer fra verdiforslaget og forretningsmodellen? Eller har du rett og slett oppdaget nye mulighetsrom underveis?

De fleste verktøyene og metodene du har lært og brukt til nå kan med stor fordel gjenbrukes gjennom disse iterasjonene, men det er noen metoder som er mer grunnleggende viktigere enn andre:

  • Dybdeintervju – Teknikkene fra dybdeintervjuer er alltid lurt å bruke, enten du har behov for å innhente mer innsikt eller når du skal teste prototyper. Vær åpen og nysgjerrig, og sett til side dine egne meninger og kompetanse.
  • Prototypetesting – Teknikkene for å teste prototyper er alltid lurt å ha med seg uansett hvor du er i utviklingsprosessen.
  • Forretningsmodell Canvas – Dette er et viktig verktøy å alltid ha med seg i hele utviklingsprosessen for å justere verdiforslaget, og konstant vurdere om du skaper verdi for kundene og at du kaprer verdi for virksomheten. Det kan være lurt å tegne Canvaset på et gråpapir/whiteboard og henge den opp i rommet teamet pleier å møtes for hele tiden vurdere og justere elementer i den.
  • Kundereiser – God kundeopplevelse er et konkurransefortrinn. Fokuser til enhver tid på hva den tenkte kundereisen kan være, hvilken opplevelse kunden skal ha underveis og når deres mål er nådd gjennom bruk av bedriftens produkter og tjenester.