Mennesker og kompetanse

Mennesker og kompetanse er din viktigste ressurs

Tidligere var det vanlig å tenke at «en person er som en hvilken som helst annen del i maskineriet» og at «den kompetansen man tar med seg inn i virksomheten er tilstrekkelig frem til pensjonsalder», men her har vi sett en stor endring. Nå ser vi på ansatte som en av de absolutt viktigste ressursene i de fleste virksomheter. Det innebærer at vi også må behandle og videreforedle ansatte og den kompetansen de besitter for å best mulig utnytte denne dyrebare ressursen.

Husk at du som leder er avhengig av at andre har kompetanse som utfyller og utfordrer din egen kompetanse. Kompetente ledere og medarbeidere er en nøkkelfaktor for å overleve i den digitale tidsalder. For å være kompetente er det i dag viktig å kontinuerlig tilegne seg ny kunnskap, både for deg og dine medarbeidere.

En god digital leder innebærer evnen til å raskt kunne justere og endre virksomheten, og menneskene i den, og å jobbe på nye måter. Den viktigste egenskapen for å kunne utøve ledelse, er å kunne planlegge, strukturere, motivere og guide dine ansatte gjennom endringer slik at de blir gjennomført. Din vilje og evne til å lede endringer blir derfor viktig for å lykkes!

Hva kan du gjøre?

Gjør en kompetansekartlegging i virksomheten – hvilken kompetanse er det mangel på, har du og dine medarbeiderne tilstrekkelig digital kompetanse?

Undersøk muligheter for å øke kompetansen:

– Kurs eller etterutdanning
– Deltagelse i fagnettverk med andre virksomheter
– Egenutviklet opplegg for heving av intern kompetanse

Inviter noen utenfra inn i noen ledermøter for å utfordre dagens tanker:

– Fra ulike deler av virksomheten
– Fra andre virksomheter
– Fra akademia eller andre ekspert organisasjoner