Markedsføring mot bedrifter

Foto: Johnér

Markedsføring mot bedrifter

Vi har vært innom dette tidligere i kurset; noe av det viktigste når du markedsfører, er å vite hvem du snakker til.

Dette er like viktig uansett om du skal nå privat- eller bedriftskunder. Og husk: Bak bedrifter er det også mennesker.

For privatkunder kan det fungere bra med kinoreklame, annonser på Instagram og store, utendørs plakater. Beslutningstakere i bedrifter er en snevrere målgruppe, og det er derfor enda viktigere at du sikter deg inn på de riktige personene.

Hvem snakker du til? 

En viktig øvelse når du skal markedsføre mot bedrifter, er å identifisere beslutningstakeren du snakker til. Hva er det du selger, og hvem er det som bruker produktet eller tjenesten? Selv om det er daglig leder som utfører selve bestillingen, kan det være at han eller hun handler på bakgrunn av innspill fra andre i bedriften. Dersom du leverer et CRM-system, er det kanskje en av salgslederne som får i oppgave å undersøke hvilket system de bør velge.

Sørg for at du samler inn innsikt for å identifisere hvem det er du egentlig skal snakke til og med – og ikke minst: Det er godt mulig at du må overbevise både daglig leder og salgssjefen for å lande salget. Da er det viktig at alle argumentene for at ditt produkt er best er lett tilgjengelig og forklart på en god måte på nettsidene dine.

Søkemotoroptimalisering og Google Ads

Hvor viktig er det å havne høyt opp på søkelisten i Google? 7 av 10 bedrift til bedrift-kjøp starter med et generelt søk på nett etter produktet de er ute etter. Søkevolumene i B2B (bedrift til bedrift) er ofte lavere enn innen B2C (bedrift til privatkunde). Det er viktig at du bruker de riktige ordene. Dessuten er det viktig å komme høyt opp i søkeresultater enten organisk eller betalt. Bruk verktøyer som søkemotoroptimalisering (SEO) og Google Ads (tidligere kjent som Google Ad Words).

Hjelp kunden til å bli en bedre bestiller!

Som bedriftsleverandør leverer man ofte dyrere produkter og tjenester enn til privatkunder, noe som fører til at de bruker lengre tid på beslutningsprosessen, og et behov for grundigere og mer uttømmende informasjon for å velge riktig leverandør. Vis frem din kunnskap ved å sende ut jevnlige nyhetsbrev som viser at dere er på topp i bransjen, og inviter til webinar eller seminar.

Når du kombinerer dette med innholdsmarkedsføring, får du muligheten til å gi kunden opplæring i hva som er viktig når det gjelder ditt produkt eller din tjeneste, og du kan sende de i riktig retning ved å vri dette over til å snakke om fordelene med akkurat ditt produkt eller din tjeneste.