Manglende metadata

Manglende metadata 

Metadata er ekstra informasjon som beskriver hoveddelen av et dataobjekt. Metadata blir ofte benyttet for å gjøre det enklere for brukere å finne frem til riktige data, samt gjøre det lettere for ulike datasystemer å jobbe sammen. Gode metadata fremmer både generell kvalitet samt gjør det lettere å anvende data.  

Manglende metadata gjør det mer krevende for systemer å samarbeide på riktig måte. Industrielle systemer er ofte komplekse og består av mange komponenter, og gode metadata er essensielt for at alle komponentene skal fungere knirkefritt.