Målgruppe og målgruppens behov

Målgruppe og målgruppens behov

Hvem er egentlig målgruppen din? Hva ønsker målgruppen å oppnå? Dyp innsikt i målgruppens behov vil hjelper deg videre.

Gjennom de første samtalene med kunder, har du allerede dannet deg et bilde av målgruppen og målgruppens behov. Nå skal du i gang med å innhente dypere innsikt om hva hvilke utfordringer eller hindringer målgruppen opplever den møter for å nå målet sitt. Ved å utvikle et mer detaljert bilde av hvem målgruppen er med tilhørende målsetninger og utfordringer unngår du å utforme og tilrettelegge for løsninger som kun er basert på egne preferanser.

Målgruppen
En målgruppe kan være en eksisterende kundegruppe eller en ny kundegruppe som du ønsker å nå med nye løsninger. Hvordan vil målgruppen beskrive seg selv? Hvordan vil den bli
oppfattet av andre?

Job-to-be-done
Hva ønsker målgruppen å oppnå? Job-to-be-done er et konsept som kan hjelpe deg med dette. Job-to-be-done baserer seg på at en kunde ikke kjøper et produkt for produktets skyld, men den verdien de tror produktet vil gi for å få utført en jobb i en bestemt situasjon. Harvard Business School-professor Theodore Levitt sa: “People don’t want to buy a quarter-inch drill. They want a quarter-inch hole.”

Pluss & Pes
Derfor blir en forståelse av målgruppens prosess – eller reise – med å få utført en jobb helt avgjørende for å kunne tilrettelegge for løsninger som målgruppen er villig til å betale for. Du må forstå hvilke utfordringer og problemer (PES) og hva som fungerer bra (PLUSS) målgruppen opplever når de skal ha utført en jobb, eller ønsker å oppnå noe.

Selve konkurransekraften ligger i å forstå hva som driver de gode opplevelsene (PLUSS) og hva som er årsakene til de dårlige opplevelsene (PES). Når du skal definere og konkretisere hva målgruppen ønsker å oppnå, er det derfor viktig å fokusere på de emosjonelle dimensjonene av å få utført en jobb. Hvis din eksisterende eller fremtidige løsning tilfredsstiller funksjonelle, praktiske og objektive forventninger, er det enkelt for andre å kopiere. Det som imidlertid er vanskeligere å kopiere, er om løsningen spiller på de subjektive kundeforventninger, dvs på følelser og emosjoner.