Lag en tidlig prototype/skisse

Lag en tidlig prototype/skisse

Basert på den hypotesen du har om hvilket problem du skal løse og hvordan du skal løse det skal du nå lage første skisse av produktet/tjenesten.

Altfor ofte går prosjekter raskt over til relative kostbare utviklingsløp, uten nok innsikt om løsningens levedyktighet eller behov hos målgruppen. Prototyping handler derfor om å bringe ideer til live på en enkel måte og utforske deres verdi før det investeres mye tid og ressurser i prosjektet.

Prototyper kan ha mange former, fra enkle papirbaserte skisser til avanserte funksjonelle applikasjoner eller produkter. Du skal i denne fasen lage en prototype som skal brukes tidlig i prosessen, derfor holder du det enkelt og benytter papir. Dette kan benyttes for både digitale og fysiske produkter. Klipp og lim, eller bruk post-its og tusj og visualiser idéen effektivt uten å tenke på at det skal se fint ut.

Foto: Mindandi – Freepik

Foto: Amélie Mourichon – Unslpash