Lag en handlingsplan

Lag en handlingsplan for gjennomføring av tiltakene

Fokusområdene og tilhørende tiltak, samt prioriteringen av dem er grunnlaget for handlingsplanen din.

I dag inntreffer nye og uforutsette endringer raskt og med store konsekvenser. For å håndtere dette, bør du tilrettelegge for fleksibilitet basert på oppdatert innsikt og trender. Dette innebærer heller å bruke et veikart som du jevnlig oppdaterer og endrer basert på innsikt, enn å ha en fastlagt 5-årsplan.

Et veikart kan se ut som på bildet under (mal for nedlasting finner du nederst på siden)

Hva skal dere fokusere på?

I steget «Identifiser tiltak» møtte vi en virksomhet som leverer tjenester innen kurs og kompetanse. De identifiserte flere nødvendige tiltak – som å kartlegge kompetansebehov hos kunde, definere prioriterte kompetanseområder, kartlegge tilbud- og kompetansegap, med mer.

Ut ifra disse tiltakene utarbeider virksomheten et veikart med et mål om økt verdiskaping hos kunden gjennom ny eller videreutviklet kunnskap og kompetanse:

Fokusområde 1: Utvikle kurstilbud basert på kompetansebehovet hos kunden

– Dele opp kursing i ulike ferdighetsnivåer. Kunden kan melde på de ansatte ut ifra behovet til den enkelte
– Legge til rette for gradvis progresjon i kursløpet
– Tilby relevant kursing for videreutdanning rettet mot de som ligger foran

Fokusområde 2: Tette tilbudsgap i markedet

– Starte opp kurs innenfor områder der det ikke eksisterer i dag
– Målrette tilbudet mot relevante bedrifter

Fokusområde 3: Tette kompetansegap

– Grunnleggende kursing på områder der kompetansen i samfunnet er lav
– Målrette tilbudet mot relevante bedrifter

Fokusområde 4: Sertifisering og samarbeid med utdanningsinstitusjoner

– Legge til rette for at kundens ansatte kan ta sertifiseringer (gjerne basert på kurs de allerede har tatt) hos oss
– Innhente lisenser og programvare som gjør at de kan utføre sertifisering digitalt
– Sertifisering (og kursing) tilbys også gjennom samarbeid med utdanningsinstitusjoner