Kundedata

Kundedata

white building with data has a better idea text signage
Foto: franki/Unsplash.com

Hvilke data kan du samle – og hva kan du bruke dem til?

Hva vet du om kundene dine? Hvilken informasjon er verdifull for å lykkes med produkt- og tjenesteutvikling, salg, markedsføring og kundeservice?

Eksempler på ulike kundedata: 

  • Identitetsdata: navn, fødselsdag, kjønn, adresse, telefonnummer, e-post adresse, informasjon om sosiale medier, kontoinformasjon, selskapsinformasjon, stillingstittel og samtykker
  • Kvantitativ data: transaksjonsdata, kommunikasjonsinformasjon, aktivitet på nettside eller i apper, aktivitet i sosiale medier, og informasjon fra kundeservice
  • Deskriptiv data: familieforhold, livsstil og karriere
  • Kvalitativ data: holdninger (hvor fornøyd er du med hjelpen etc.), meninger og motivasjon/utfordringer/behov.

Hva kan du bruke dine kundedata til? Det varierer selvsagt fra selskap til selskap, fra B2B til B2C, og fra bransje til bransje. Her er noen konkrete eksempler:

  • Dere kan samle data fra kundekommunikasjon i kundeservice-systemet inn i CRM-systemet, slik at salgsavdelingen lett kan se hvilke kunder som er fornøyde/misfornøyde. Dette sikrer bedriften mulighet til å sette i gang passende tiltak som sikrer fornøyde kunder.
  • Dere kan automatisk hente kjøpshistorikk fra ERP-systemet (økonomi og logistikk) og inn i CRM-systemet (kunderelasjoner), for å kunne måle avkastning på marked- og salgsaktiviteter, og for å kunne sette i gang relevant dialog eller tiltak basert på kjøpsatferd.
  • Dere kan benytte CRM-systemet til å samle data fra både nyhetsbrev, nettside og sosiale media slik at man samler data om kundeatferd. Mange CRM-systemer har utsendelse av nyhetsbrev og kobling mot sosiale media integrert i verktøyet, og det ligger til rette for slik datainnsamling.

Les om hva som skal til for å samle slike data i steget Integrasjoner i Veiviseren.

Utnytter du mulighetene i lisensene dine?

Forms gjør at du enkelt kan lage tilpassede og merkevarerelaterte undersøkelser og spørrekonkurranser for dine ansatte og kunder. Verktøyet gjør det mulig å se sammenhenger som det ellers krever mye å få innsikt i. Microsoft Forms er enkelt å bruke, fungerer optimalt på tvers av alle enheter og er integrert med dine mest sentrale Microsoft-programmer.

Veiviser Fra data til verdi

Ønsker du å lære mer om hvordan du kan identifisere, bearbeide og ta i bruk data i bedriften? DigitalNorway har en egen veiviser, «Fra data til verdi», der du kan sette deg mer inn i dette!