Kultur og infrastruktur for deling

Kultur og infrastruktur for deling 

Historisk har bedrifter sett på data som sin eiendom og vært beskyttende for denne. Data har blitt sett på som en potensiell kilde til konkurransefortrinn, samt en risiko for uønsket eksponering (for eksempel dersom kompromitterende informasjon kommer på avveie).  

Etter hvert som bedrifter i konsumentmarkedet har vist at man kan høste store verdier basert på data (for eksempel Amazon, Facebook, annonsenettverk), er industrien blitt mer bevisst på datainnsamling og beskyttelse. Dette har også drevet frem motstand mot å dele data med andre da man er redd for at man gir fra seg konkurransefortrinn. 

Mange opplever det også som teknisk krevende å dele data med andre. Industrielle data har svært stor variasjon, den er representert på mange ulike vis og det er mange ulike systemer som benyttes. Dette gjør det krevende å få til et godt samspill mellom disse ulike systemene, dataformatene og protokollene.