Kontrakt med teknologipartner

Kontrakt med teknologipartner

man writing on paper
Foto: sctgrhm/Unsplash.com

Når du skal inngå kontrakt med en teknologipartner kan dette være nyttig:

  • Ta en gjennomgang av kontraktsforslaget og skriv ned spørsmål du har eller eventuelle uklarheter.
  • Ta også en gjennomgang av kontraktsforslaget med leverandøren.
  • Det finnes ulike kontrakter som egner seg når du eksempelvis skal anskaffe skytjenester fra en leverandør. De tre vanligste kontraktstyper er: SSA-L (avtale om løpende tjenestekjøp). Denne avtalen er egnet ved kjøp av standardiserte skytjenester, typisk “as-a-service”-leveranser og gjelder løpende skytjenester og abonnementstjenester. Slike tjenester kan også innebære drift og vedlikehold av løsningen. En slik avtale innebærer at du som kunde leier en funksjonalitet av leverandøren, og at du derfor verken kjøper eller installerer selve programvaren.
  • Dataforeningens skytjenesteavtale: Denne skytjenesteavtalen er ment for alle typer skytjenester, noe som innebærer SaaS, IaaS og PaaS. Slike avtaler er egnet for tjenester levert av både leverandøren selv, og av tredjeparter. Skal du investere i enkle eller mer komplekse skytjenester der det er behov for tilpasninger og integrasjoner, kan dette være en god kontrakt. IKT-Norges standardavtaler: IKT-Norge har standardavtale for både IT-driftsytelser og Software-asa-Service.
  • Ønsker du å lære mer om hvilke kontrakter som finnes, anbefaler vi deg å besøke hjemmesiden til Direktoratet for forvaltning og IKT som gir en samlet oversikt over hvilke kontrakter som finnes: https://www.anskaffelser.no/avtaler-og-regelverk/kontrakter-samlet-oversikt