Koble på- og dele med kunder, leverandører og partnere

Koble på- og dele med kunder, leverandører og partnere  

En stor del av det som gjør dataplattformer så verdifulle, er at man også kan «koble til» partnere, leverandører og kunder. Data blir mer verdifulle dess mer de brukes – innsikt fra data er en viktig ingrediens i utviklingen av nye løsninger. Dermed blir en dataplattform en kraftfull innovasjonsdriver. 

For eksempel: Når du først har samlet dataen din og satt den i sammenheng – hvorfor ikke direkte involvere leverandørene dine, for eksempel utstyrsprodusenter, og la dem bruke den tilgjengelige dataen og innsikten for å forbedre produktene sine? Det vil gagne begge parter. 

Eller hvis du selv er en leverandør: Å koble seg til kundens dataplattform kan la deg se sanntidsdata fra produktet eller tjenesten din i bruk, innenfor en større kontekst, på en måte som ville vært vanskelig eller umulig ellers. Det kan gi verdifulle innsikter.   

Før var det slik at en leverandør solgte et produkt, leverte det, og neppe så noe til det igjen. Nå ser vi helt nye forretningsmodeller der leverandører ikke selger produktene sine i det hele tatt, men simpelthen tar betalt for «oppetid», mens de selv beholder eierskap, holder utstyret ved like, og monitorerer det gjennom dataplattformen.