Kartlegg styrker og svakheter

Kartlegg virksomhetens styrker og svakheter

Når du har kartlagt dagens forretningsmodell og virksomhetens kultur, er det nyttig å oppsummere funnene så langt i en SWOT-analyse (metodekort finner du nederst på siden). I SWOT-analysen oppsummerer du virksomhetens sterke sider, svake sider, eksterne muligheter og eksterne trusler.

Du vil kanskje være fristet til å fylle inn hele SWOT-rammeverket, men foreløpig skal du bare fokusere på de to interne dimensjonene – styrker og svakheter. Mulighetene og truslene bør du fylle ut etter modul 3, når du har sett på hvilke eksterne drivkrefter som kan påvirke virksomheten din.

Hvilke elementer fra forretningsmodellen eller virksomhetskulturen utgjør en styrke eller svakhet? Det viktigste å ha med i en SWOT-analyse er de største styrkene og svakhetene, men det kan være fornuftig å først lage en lang bruttoliste som du så korter ned med å score viktigheten av hvert punkt.

Hjelpespørsmål for å vurdere sterke sider

  • Hva er virksomheten din god på?
  • Hvilke kompetanser har dere?
  • Hvilke positive elementer har virksomheten din (prosesser, kapital, kundebase, teknologi, logistikk, osv.)?
  • Hvilke fortrinn har virksomheten din sammenlignet med konkurrenter både innenfor og utenfor bransjen?
  • Hvilke andre sterke sider karakteriserer virksomheten din?

Hjelpespørsmål for å vurdere svake sider

  • Hva er virksomheten din svak på?
  • Hva mangler virksomheten din av ekspertise, kompetanse og ferdigheter?
  • Hva mangler virksomheten din av prosesser og verktøy?
  • Hvilke andre svake sider karakteriserer virksomheten din?

Metodekort

Her kan du laste ned metodekort for SWOT-analyse