Integrasjoner

Integrasjoner

metal gears
Foto: bill_oxford/Unsplash.com

Digitalisering forutsetter integrasjoner, og integrasjon er helt nødvendig for å kunne drive komplekse IT-systemer. Er du i front på dette, kan det gi din bedrift konkurransefortrinn.

Hva er API-er og integrasjoner?

Hva er egentlig integrasjoner og API-er – og hvorfor er de en nøkkel til digitalisering?

Det finnes svært mange programmeringsspråk og ulke applikasjoner. Heldigvis er det stort sett enighet om at dataene i en digital programvare bør gjøres tilgjengelige for andre applikasjoner.

Det er gode integrasjoner som gjør det mulig for forskjellige applikasjoner å snakke samme språk. De fleste moderne applikasjoner har derfor et såkalt API (Application Programming Interface) som gjør det mulig for applikasjoner å snakke sammen og utveksle data. Et API er en bro mellom datasystemer.

En eksisterende integrasjon kan være gratis, men også koste penger, avhengig av verktøy eller tjeneste. Kjente systemleverandører som for eksempel Microsoft, har mange tilgjengelige integrasjoner (ofte kalt «add-ons eller plugins») mot andre systemer og andre samhandlingsplattformer, som for eksempel Asana og Zoom.

Det finnes også dedikerte skytjenester som kan benyttes som integrasjonsplattform (IPaaS). Tjenesten som man kjøper fungerer som mellomledd, og muliggjør integrasjon mellom de fleste kjente applikasjoner og verktøy. Det er ulike tjenester for ulike typer integrasjoner og hvor automatiske disse skal være. Et eksempel på en slik leverandør er Zapier.

Tre konkrete eksempler på integrasjoner mellom interne systemer:

  • Få e-posten til å «snakke» med CRM-systemet slik at relevant kundeinformasjon sømløst overføres og logges på riktig kunde direkte inn i CRM-systemet. Det betyr at du unngår manuell overføring av informasjon.
  • Få en sømløs overføring av kundekommunikasjon fra kundeservice-systemet inn i CRM-systemet, slik at salgsavdelingen lett kan se hvilke kunder som er fornøyde/misfornøyde. Dette sikrer bedriften mulighet til å sette i gang passende tiltak som sikrer fornøyde kunder.
  • Hente automatisk kjøpshistorikk fra ERP-systemet (økonomi) og inn i CRM-systemet, for å kunne måle avkastning på marked- og salgsaktiviteter, og for å kunne sette i gang relevant dialog eller tiltak basert på kjøpsatferd.
  • Få CRM-systemet til å samle data fra både nyhetsbrev, nettside og sosiale media slik at man samler data om kundeatferd. Mange CRM-systemer har utsendelse av nyhetsbrev og kobling mot sosiale media integrert i verktøyet, og det ligger til rette for slik datainnsamling.

Viktige ting du bør merke deg i forbindelse med  integrasjoner/API-er

  1. Skal du velge en ny programvare i dag, er det nesten et “must” at applikasjonen har et godt og veldokumentert API. Sjekk ut om løsningen allerede har integrasjoner mot andre nyttige verktøy, ikke minst mor resten av din digitale infrastruktur!
  2. At det finnes et API er ikke ensbetydende med at det finnes en integrasjon mot ditt system. Jo mer unikt system, desto større er sjansen for at selve integrasjonen må utvikles individuelt. Husk at dette medfører kostander!
  3. Mange bedrifter har et API, men det er kun tilgjengelig internt, og det må tilpasses den enkelte kunde. Dette er ikke godt nok, og er ofte et tegn på at de lurer en merkostnad i andre enden
  4. Hvis du ender opp med å betale for en integrasjon, husk at du også må betale for vedlikeholdet av den. Dersom en av applikasjonene gjør en endring, som ofte skjer, må integrasjonen oppdateres tilsvarende. Dette er et godt argument for å velge systemer hvor integrasjonen allerede eksisterer. Planlegg og tenk langsiktig!
  5. Mål investering i integrasjon opp mot den faktiske forretningsverdien den skaper. For en nettbutikk må eksempelvis betaling, ordreflyt og regnskap fungere. Andre integrasjoner kan være fint å ha, men ikke nødvendigvis å regne som forretningskritiske
  6. Still krav til leverandører. De må kunne svare tydelig og forståelig på hvordan det er mulig å integrere mot deres systemer. De beste har veldokumenterte APIer som ligger åpent og tilgjengelig på nettet, med gode forklaringer på hvordan andre programmatisk kan kommunisere mot deres applikasjon.