Implementering

Implementering og forankring

Den beste løsningen er den som blir brukt

Når du har funnet et nytt verktøy bedriften skal ta i bruk, er det viktig å ikke undervurdere arbeidet med å implementere systemet – og ikke minst lære opp og engasjere de ansatte.

Hvordan overbevise medarbeidere til å legge den ekstra lille tiden på å lære seg og ta i bruk det nye systemet? Hvordan formidle at dette vil gi en bedre arbeidshverdag når de har tatt verktøyet i bruk? Verdens beste tekniske løsning har ingen verdi hvis ikke de ansatte i bedriften kan og vil bruke den.

Sikre eierskap og engasjement

For å sikre eierskap og engasjement blant de ansatte er det viktig å forankre hvorfor man innfører nye verktøy, og hvordan disse skal skape verdi i hverdagen. I tillegg er det avgjørende å gi god innføring i de forskjellige verktøyene slik at de ansatte føler seg trygge på å ta dem i bruk, og eventuelt tildele nøkkelressurser rollen som superbrukere.

Tidlig og god involvering kan blant annet bidra til1:

  • Sikre felles syn for ledelse og medarbeidere på behovet for ny teknologi
  • Skape eierskap og tillit til de nye verktøyene
  • Gjennom omfattende involvering kan det gi grobunn for medarbeiderdrevet innovasjon 
  • Kompetansebygging ved å gi roller som superbrukere til noen ansatte, og opprette forum for bygging og utveksling av kompetanse.

For å hjelpe deg i gang med arbeidet, har vi laget en enkel PPT-mal som viser hvordan du sikrer god implementering og opplæring, samt hvordan du kan gå frem for å forankre internt og engasjerer de ansatte. Denne malen finner du nedlastbar nederst på siden.

1 Kilde: https://www.norskindustri.no/siteassets/dokumenter/rapporter-og-brosjyrer/lar-av-de-beste_sammendrag.pdf

Last ned metodekort og sjekkliste

Ta i bruk metodekort i din digitale hverdag og bruk sjekklisten for å se at du har fått med deg alt