Identifiser tiltak

Hva skal egentlig til for å realisere strategien?

For å realisere strategien må du identifisere og iverksette sentrale tiltak. Tiltakene utgjør føringene for det praktiske strategiarbeidet. Tiltakene beskriver hva virksomheten din må igangsette og gjennomføre av aktiviteter for å nå det strategiske målbildet.

Målbildet du utarbeidet i modul 4 og 5 er grunnlaget for tiltaksgenereringen.

Nyttige spørsmål du kan stille deg:

 • Hvilke tiltak trenger du for å oppnå hvert av fokusområdene dine?
 • Hvilke tiltak bør du gjennomføre for å realisere endringene i forretningsmodellen din?
 • Er det behov for tiltak relatert til kompetanseheving?
 • Trenger du å implementere noen tiltak rettet mot å endre organisasjonskulturen i virksomheten din?
 • Er det behov for tiltak rettet mot organiseringen av virksomheten din?

Et eksempel på definering av tiltak

Se for deg en virksomhet som leverer tjenester innen kurs og kompetanse. Se videre for deg at strategien sier at virksomheten skal ivareta og videreutvikle posisjonen som en ledende kompetanseleverandør. Et fokusområde kan da se slik ut:

Eksempel på fokusområde for kompetanseløft hos en kursleverandør

Neste steg blir da å generere tiltak som kan bidra til å nå dette fokusområdet.

Spørsmål du kan stille for dette fokusområdet er:

 • Hvordan sikre at virksomheten leverer kompetanse som er relevant for kundene?
 • Hvem av de ansatte kan utvikles (løftes) et nivå opp (fra grunnleggende til kompetent eller ekspert)
 • Trenger man kompetansen internt eller er det mer hensiktsmessig å knytte til seg kompetansen via eksterne partnere og leverandører?
 • Bør man vurdere å organisere seg annerledes for å få optimal utnyttelse av de beste ressurser?

Mulige tiltak kan da se slik ut:

 • Kartlegge kompetansebehov hos kunde (slik at man kurser de ansatte basert på etterspurt kompetanse)
 • Definere prioriterte kompetanseområder
 • Kartlegge tilbud- og kompetanse-gap
 • Etablere sertifiseringsordninger for definerte kompetanseområder
 • Etablere samarbeid med utdanningsinstitusjoner