Identifiser eksterne trusler og muligheter

Hvilke eksterne trusler og muligheter står virksomheten ovenfor?

Ta utgangspunkt i SWOT-analysen fra modul 2. Nå kan du fylle ut de to siste delene: Muligheter og trusler. Dette er den eksterne delen av SWOT-analysen. Bruk analysene du har gjort av markedet og de eksterne drivkreftene for å hjelpe deg med å identifisere fremtidige muligheter og trusler for din virksomhet.

Hjelpespørsmål for muligheter

  • Hvilke nye muligheter har virksomheten din med tanke på konkurransesituasjonen?
  • Hvilke nye markedsmuligheter og nye målgrupper (kunder) har virksomheten din?
  • Hvordan kan du skape merverdi for nye målgrupper?
  • Hvordan kan virksomheten din anvende nye digitale teknologier for å skape mer kundeverdi?
  • Hvilke nye muligheter har virksomheten knyttet til ny forbruker-/kundeadferd?

Hjelpespørsmål for trusler

  • Hvilke konkurrenter kan utgjøre en risiko og trussel for virksomheten din?
  • Hvilken risiko er det for at du taper både eksisterende og nye kunder?
  • Hvilke trusler vil digitale teknologier innebære for virksomheten?
  • Hvilke nye forbruker-/kundeadferder vil svekke virksomhetens verdiforslag?

✍️ Slik fyller Bård ut SWOT-analysen

Når Bård begynner å kladde sin SWOT-tabell, blir det ganske fort synlig både hva han har å spille på – og hvor skoen trykker:

Virksomhetens sterke sider

– Konkurransedyktige leiepriser og utvalg
– Dekker «alle» behov – fra liten personbil til varebil og minibuss
– Ingen skjulte ekstrakostnader, tyveri- og skadeforsikring er inkludert
– Ingen kanselleringsgebyr
– Godt partnernettverk som dekker hele reisen

Virksomhetenes svake sider

– Har nettside og app, men mangler moderne funksjoner
– Mye gjøres fortsatt analogt

Muligheter

– Gå for en mer digital løsning
– Slutt på papirarbeid, førerkortsjekk og signaturer. Heller book bilen i app, hent selv sjekke skadelogg i appen (og notere avvik), fotografer utsiden av bilden, og så sette seg inn og kjøre

Trusler

– Konkurrenter tar i bruk digitale verktøy og ikke vi

Trusler og muligheter – to sider av samme sak?

Si at du driver en virksomhet i klesindustrien. En av truslene dere noterer, er at hele bransjen deres ikke har det beste ryktet når det kommer til klima- og miljøutfordringer.

Men kan dere snu dette til en mulighet? Kanskje dere kan bruke nye, digitale teknologier for å bevise overfor kunden at virksomheten er klimabevisst? Hvis dere kan vise at dere tar dette på alvor, og går foran som et godt eksempel, vil det være en mulighet til å skille seg positivt ut sammenlignet med konkurransen.

Men hvordan kan teknologien hjelpe deg med dette? Jo, vi har i dag mulighet til å samle og analysere data i stor skala. Når kunden vurderer å kjøpe et av plaggene dine, kan hun skanne en QR-kode og få se hele reisen til produktet. Hvordan produseres det – og hvor? Hvordan er forholdene for de ansatte ved fabrikken? Hvilke materialer består plagget av? Hvor miljøvennlig er logistikken? Konsumenter vil i stadig økende grad stille krav og vite mest mulig om et produkt. En virksomhet som utnytter data for å gjøre verdikjeden mer transparent, kan få et stort fortrinn.

Vil du lære mer om verdien av data, anbefaler vi at du tar en titt på Veiviser Fra data til verdi.

Metodekort

Her kan du laste ned metodekort for SWOT-analyse