Hvordan påvirkes kulturen?

Hvordan påvirker det fremtidige målbildet virksomhetskulturen?

Det er stor sannsynlighet for at den nye strategiske retningen vil ha betydning for organisasjonskulturen i virksomheten.

Har dere en organisasjonskultur som støtter opp om posisjonen dere ønsker å ha i fremtiden, fokusområdene og den nye forretningsmodellen? Hvis ikke, er det viktig å iverksette tiltak for å gradvis endre virksomhetskulturen.

Ta utgangspunkt i analysen av eksisterende organisasjonskultur (modul 2). Fyll ut Competing Values Framework på samme måte som er anbefalt i modul 2, men ta nå utgangspunkt i hva du mener er nødvendig for å understøtte den nye strategiske retningen.

Sett opp skåringen i samme diagram (modul 2) for å illustrere endringen som er nødvendig i virksomhetskulturen.

Hva kjennetegner denne kulturen?
Hvilken endring er dette fra dagens kultur?
Hvor er det største gapet og hvilke endringer kommer til å bli vanskeligst å få til?