Hvilken data er det snakk om?

Hvilken data er det snakk om? 

Alle bedrifter har data – og de fleste kan antagelig utnytte den bedre.  

I de fleste bransjer har man data om ting som salg, innkjøp, lager, finans, kunder, ordre, transport, vedlikeholdsinformasjon, utstyrsdata og data fra leverandører, for å nevne noe.  

Industribedrifter har i tillegg driftsdata, som kommer fra industrielt utstyr, maskiner, prosesser og systemer under drift. Dette kan være sensordata (for eksempel temperatur, spenning, kraftflyt, trykk), data fra kontrollsystemer (tilstander, alarmer, event), simulatordata (for eksempel resultater fra fysikksimulatorer), vedlikeholdsinformasjon, og mye mer. Her kan det være snakk om svimlende store datamengder. For eksempel kan en større olje- og gassoperatør bokstavelig talt ha millioner av ulike sensorer.  

Ekspertisen til en data scientist er å hente ut nyttige innsikter fra data, og på den måten legge grunnlaget for datadrevne beslutninger som kan skape verdi for bedriften. Innsiktene som kommer til syne i dataen kan for eksempel hjelpe bedriften med å effektivisere produksjonen, gjøre smartere vedlikehold, drive mer treffsikker markedsføring eller gjøre bedre investeringer.  

Det er ikke bare store industribedrifter som møter utfordringer i å kartlegge og hente verdi ut av dataene sine. For eksempel, i reklamebransjen finnes det et munnhell: «Annonsører vet at halvparten av pengene de bruker på annonsering er bortkastet – problemet er bare at de ikke vet hvilken halvpart». Hvordan sammenligner du resultatene av en YouTube-annonse og en helside i lørdagsavisen? Dette er også et spørsmål om data. Tilsvarende problemstillinger finner du i alle bransjer og næringer.