Hvilke systemer som bør ha et API

Hvilke systemer bør ha et API? 

Alle nye applikasjoner som behandler data som kan være nyttige utenfor akkurat den applikasjonen, bør ha et åpent API. Dette vil gjøre det mye enklere å integrere den inn i en større arbeidsflyt og å hente dataene ut og holde de oppdatert i en dataplattform senere. Utstyr som generer data, bør følge etablerte standarder (som for eksempel OPC-UA) til å publisere data kontinuerlig.