Hvem trenger en dataplattform?

Hvem trenger en dataplattform? 

Ikke alle selskaper trenger sin egen dataplattform. Men selskaper som ønsker å bruke data til å drive frem nye løsninger og forbedringer bør vurdere en dataplattform. Det ikke bare et produkt, men representerer også et tankesett om å være datadrevet.  

Alle skal nok ikke ha sin egen dataplattform, men alle selskaper, inkludert startups og små og mellomstore bedrifter, kan potensielt ha mye å tjene ved å få tilgang til dataplattformer som allerede finnes – altså utnytte data og innsikt fra kunders og samarbeidspartneres plattformer. Som vi har sett, kan dette til og med føre til helt nye forretningsmodeller og inntektsstrømmer. 

Av de som har behov for en egen plattform, er det noen selskaper som velger å investere i egne plattformløsninger, mens andre går i partnerskap med relevante plattformleverandører for å få tilgang til nødvendig infrastruktur og kompetanse.