Hjertet i digitaliseringen

Hjertet i digitaliseringen 

I hjertet av digitaliseringen er data. For mange er data kjent som spor vi legger fra oss når vi surfer på nett, slik at nettbutikkene treffer oss presist (og noen ganger upresist) med reklame (du vet: «Vi bryr oss om dine data …»). De som jobber med produktutvikling eller salg vet at kundedata er nøkkelen til å lage gode produkter og opplevelser for kundene. Det handler om innsikt.  

Når vi snakker om industriell data er vi spesielt interessert i innsikten vi samler fra produksjon og drift av industrielle installasjoner, utstyr, prosesser og systemer. Det er data fra sensorer og kontrollsystemer i produksjonen, fra vedlikeholds- og arbeidsplanleggingssystemer, fra åpne datakilder om geologi, trafikk og vær – og så videre.  

Drømmen er å gjøre all denne dataen tilgjengelig og kompatibel på kryss og tvers, på en slik måte at du kan få ny innsikt og ta bedre beslutninger. I bunn og grunn altså å hjelpe deg til å gjøre jobben bedre og bedriften mer effektiv – både med tanke på drift, produksjon og innovasjon. 

I det neste kapittelet skal vi bli bedre kjent med industrielle data. Vi ser på ulike kilder til data, og ulike typer data. Så skal vi ta for oss noen konkrete eksempler på hvordan data utnyttes i industrien i dag.