Grafana

Grafana 

Grafana er en «open-source»-programvare som brukes til å analysere og monitorere tidsseriedata. Grafana oppdaterer dataene hyppig og automatisk (opptil hvert femte sekund), og presenterer dataene i store dashbord der det er enkelt å zoome inn og ut. Det utmerker seg altså på akkurat de tingene som PowerBI er mindre egnet for.  

Siden Grafana er en open source-løsning, gir det også muligheten til å kode sine egne pluginmoduler for integrasjon med flere andre datakilder. Det kan også brukes «on premise» (på egen infrastruktur) slik at data ikke må flyttes. På den annen side er det begrensede muligheter for visualisering av annet enn tidsserier, programmet gir begrenset adgangskontroll, og det har et låst og rigid brukergrensesnitt med få muligheter for tilpasning og personliggjøring. 

Se denne YouTube-videoen for en rask innføring i Grafana: