Gjennomfør dybdeintervju

Gjennomfør dybdeintervju

Det finnes flere ulike måter å involvere kundene på. En god metode for å skaffe innsikt er å gjennomføre dybdeintervjuer. Her skal du i størst mulig grad forsøke å forstå kundenes utfordringer, forventninger og behov sett fra deres ståsted og sette til side egne antakelser.

Videoen nedenfor av Federico Lozano (NTNU/Pracademy) viser et dårlig og godt intervju, og forklarer de ulike stegene man må huske på. Oppsummert er tipsene i videoen følgende:

  1. Bygg tillit. Skap en trygg atmosfære som innbyr til deling av erfaringer og opplevelser. Vis interesse og engasjement!
  2. Bruk åpne spørsmål, og oppfordre intervjuobjektet til å fortelle historier. Frembringe historier ved å spørre: Husker du sist gang du…?, Fortell meg om første gang du…?, Fortell meg mer…
  3. Forsøk å utforske de grunnleggende årsakene til et problem eller en utfordring ved å spørre: Hva er årsaken til at…?, Hva kommer det av at…?
  4. Gå dypere og dypere. Bruk gjerne teknikken 5 x Hvorfor? Ikke vær redd for stillhet. Ikke foreslå svar selv.
  5. Utforsk emosjoner. Oppfordre gjerne til personlig refleksjon. Følg opp ved å spørre: Fortell meg om din beste/verste opplevelse med…?, Hvordan reagerte … på dette?, Hvorfor er det (ikke) viktig for deg?
  6. Kroppsspråk – vis empati, interesse og nysgjerrighet. Søk klarhet ved å spørre: Hva mener du når du sier…? Utforsk tanker ved å spørre: Hva synes du om…?, Hvorfor tror du…?
  7. Dokumenter! Det bør være to som deltar i intervjuet og hvor hver har en bestemt rolle: Intervjuer og referent. Ta bilder og noter viktige sitater!

Hvor mange må du intervjue?

Kilde: https://www.nngroup.com/articles/why-you-only-need-to-test-with-5-users/

I motsetning til store markedsundersøkelser trenger du ikke å gjennomføre mange intervjuer. Husk at du skal innhente dybde, ikke oversikt. Start gjerne med fem intervjuer og vurder underveis om du har behov for mer innsikt.