Fra data til verdi

Fra data til verdi 

Dashbord, visualiseringer og applikasjoner hører hjemme først mot slutten av reisen fra data til verdi – tett på sluttbrukeren.  

I denne kursserien finner du egne kurs om andre deler av denne reisen, blant annet om hva vi mener med industrielle data; hvordan man kan sammenstille dataene ved hjelp av dataplattformer; hvordan data og funksjoner kan bevege seg på tvers av datasystemer gjennom API-er, og hvordan de som jobber med data science er spesialister på å hente ut innsikter fra data for å hjelpe bedrifter med å nå sine mål.  

I kurset om industrielle dataplattformer viser vi for eksempel at dataplattformer:

  1. samler data fra industrielt utstyr og prosesser;
  2. rydder opp i dataen, og setter den i en sammenheng som gir mening, og  
  3. gjør den tilgjengelig og brukbar for mennesker og maskiner 

I denne sammenhengen befinner vi oss nå ved det tredje punktet. Det handler om å gjøre data tilgjengelig og brukbar for mennesker og maskiner.  

Innen du kommer til dette punktet, må du altså for eksempel vite: Hvordan kan du hente dataene fra databasen eller databasene? Hva er relasjonene mellom dataene, og hvordan kan de sammenstilles og kombineres? Hvordan er hastigheten til den underliggende databasen – tar det lang tid å hente data inn i visualiseringen? Hva med sikkerheten?  

Å få på plass et solid grunnlag kan være omfattende, dyrt og tidkrevende arbeid, men det er også helt essensielt. Uten dette, vil du heller ikke kunne hente ut den potensielle verdien som ligger i dataene.