Fra 1999 til 2020 på fem år

Fra 1999 til 2020 på fem år 

Etter å ha hengt litt bakpå i den digitale utviklingen, har digitaliseringen av industrien nå virkelig skutt fart. Flere bransjer har mer eller mindre hoppet fra 1999 til 2020 i løpet av de siste fem årene.  

Digitalisering av alle ledd i verdikjeden gjør ikke bare arbeidshverdagen enklere for mange ansatte, slik som i eksempelet med vedlikeholdsarbeideren. Løfter vi blikket og ser på det store bildet, ser vi at digitaliseringen endrer hele selskaper og bransjer: Den legger til rette for mer effektiv og bærekraftig produksjon, radikal innovasjon og nye former for samarbeid – på tvers av siloer, selskaper, bransjer og sektorer.