Formidle i et storyboard

Formidle i et storyboard

Et storyboard er en kreativ og strukturert metode for å visualisere idéene i en historie fra start til slutt. Den kan både benyttes for å forankre idéene og løsningsforslagene dine hos kolleger eller beslutningstakere, og senere for å teste idéen tidlig mot kunder.

Et storyboard er en presentasjon av en historie gjennom en serie tegninger eller bilder, satt sammen i en fortellende rekkefølge. Storyboards gir en skisse av ulike møtepunkter mellom kunden og leverandør, og hvordan opplevelsen bør være fra kundens ståsted.

Noen av effektene ved å bruke storyboards er:

 • Visualisere en serie hendelser for kunden
  Et storyboard viser sammenhengen mellom forskjellige hendelser i en historie fra start til slutt. Det beskriver rekkefølgen og samspillet mellom hendelsene, både de positive og negative. Dette bidrar til å forstå det endelige målet en kunde forsøker å oppnå.
 • Identifisere ideelle øyeblikk i kundereisen
  Et storyboard kan også hjelpe deg til å prioritere og identifisere de «ideelle øyeblikkene» og hvordan dette kan vises i layout, skjermdesign, arkitektur, kommunikasjon etc. Her er det viktig å tenke bredt, være kreativ og ikke begrense seg. Senere kan du ta i bruk metoder for å fokusere på- og prioritere de rette løsningene.
 • Skape enighet om problemet
  Et storyboard hjelper et team til å få en reell fornemmelse av hvordan en kunde opplever en tjeneste eller produkter. Det sikrer også at tverrfaglige team ikke bare snakker om de samme problemene, men om de riktige problemene så tidlig som mulig i prosessen. Uten en felles forståelse vil teamet jobbe i ulike retninger og prosessen blir forsinket.
 • Fremme beslutninger
  Et storyboard visualiserer en kundes ende-til-ende-opplevelse og adferd. Fokus er på hvordan en fremtidig tjeneste kan oppleves av en kunde, og hvilke interne- og eksterne partnere som bidrar til å skape denne opplevelsen. Visualiseringen hjelper beslutningstakere til raskt å finne den riktige veien videre i prosessen.
 • Motta tilbakemeldinger tidlig fra kunden
  Et storyboard kan brukes som en tidlig prototype og testes på potensielle kunder og andre interessenter. Det bidrar til å bygge bro mellom nåværende utfordringer og fremtidige løsninger.

Her finner du mer inspirasjon til hvordan du lager storyboards.

Last ned metodekort

Ta i bruk metodekortene i din digitale hverdag