Ferie og fravær og timeregistrering

Ferie, fravær og timeregistrering

Å digitalisere arbeidet med ferieregistrering og fravær lønner seg av flere grunner. Med en nettbasert løsning blir det enkelt for alle ansatte å søke om ferie, og for ledere å bli varslet og godkjenne ferieønskene. Den ansatte registrerer ferien direkte inn i løsningen fra PC, nettbrett eller mobil.

Som leder får man en enkel oversikt over alle ansattes ferie, og som ansatt ser du og kan planlegge ut fra når kollegaer er på̊ ferie. Det er enkelt å godkjenne eller avvise ferieforespørsler på̊ mobil eller fra PC. Ledelsen får kontroll over feriekabalen og kan kvitte seg med permer og Excel-skjemaer. Alt foregår på̊ nett eller mobil, og alle data overføres automatisk inn i bedriftens lønnssystem.

Et digitalt timeregistreringssytem gir den ansatte innsikt i arbeidstimer, timebank, overtid, ferie og fravær. Det vil dessuten gjøre at du kan føre timer på̊ farten.

Ledere får bedre kontroll og oversikt over timeforbruket i sanntid, og løpende kontroll på̊ prosjekter, kostnader, ressurser. Det er også̊ enkelt for ledere å godkjenne timer på̊ farten.

Lønns- og økonomiansvarlige får på̊ sin side korrekt grunnlag å sende til lønnssystemet for utbetaling. De vil også̊ ha full oversikt over timeforbruk i henhold til kravet i arbeidsmiljøloven.

Eksempel på verktøy for timeregistrering er Timely og Tidsbanken. Merk at de fleste økonomisystem også har denne funksjonen integrert, for eksempel Tripletex og Fiken.