Fagsystem

Fagsystem / kjernesystem

Det er nyttig å ha et fagsystem – nesten uansett hvilken bransje du jobber i – for å ha kontroll over kjernevirksomheten. Begrepet “fagsystem” favner bredt og dekker både verktøy som håndterer logistikk, saksbehandling, beslutningsstøtte, ordrehåndtering med mer.

Et godt fagsystem skal hjelpe de ansatte i virksomheten til å gjøre jobben sin med økt effektivitet og høy kvalitet*. Mange fagsystemer er også rigget slik at de møter krav, lover og regler i bransjen du jobber i, slik at det støtter deg i å drive bedriften etter riktige rammebetingelser.

En fordel med en bransjespesifikk løsning kan være integrasjon mot for eksempel en betalingsterminal, Vipps eller Altinn.

For bedrifter som driver med produksjon og logistikk, kan det være mest effektivt å ta i bruk et ERP-system. ERP står for Enterprise Resource Planning og samler mange av aktivitetene til en bedrift. I tillegg til produksjon og distribusjon kan systemet dekke regnskap, CRM (kundehåndtering), og SRM (leverandørhåndtering) og mye mer.

Hvis din bedrift bruker Microsoft sin Office 365-plattform (O365)  finnes det gode muligheter for å bruke verktøyene som allerede ligger i O365 for å digitalisere og effektivisere. Dette kan gjøres ved å ta i bruk for eksempel Forms, Flow, Power Apps, Sharepoint og Bookings for å digitalisere, strømlinjeforme og automatisere. Det at dere allerede har O365 (som en kjerne) påvirker da valget av andre systemer.

Du kan sette opp det bedriften trenger ved bruk av en kombinasjon som for eksempel Microsoft Azure, Dynamics 365 og Office 365, men det kan bli omfattende, ta en del tid og bli kostbart for mange. Det er ofte bedre å velge åpne plattformer som kjerne, der du kan utvikle selv, men som også har tilleggsmoduler (plug-ins) som du kan legge til. Et eksempel på dette er å bruke WordPress som nettside-plattform, legge til WooCommerce for ehandel/nettbutikk og andre moduler etter behov. Du kan så enkelt integrere WordPress med for eksempel MailChimp for utesendelse av nyhetsbrev og kommunikasjon mot kundene dine. Når nettsiden din snakker med verktøyet for utsendelse av nyhetsbrev kan du samle mye verdifull kundedata. Les mer om dette i stegene Integrasjoner og Kundedata i tema 5.

Microsoft jobber med å videreutvikle Teams slik at dette kan bli kjernesystem for mindre bedrifter. Her kan du se eksempel på ulike fagsystemer som dekker ulike behov: https://poweroffice.no/utvidelser/fagsystemer/

*Kilde: https://www.visma.no/consulting/tjenester/fagsystem/