Få tilbakemelding

Få tilbakemelding

Gå sammen i et tverrfaglig team og test ulike hypoteser relatert til de ulike komponentene i Canvaset. Dere trenger ikke å gå gjennom alle, men de du anser som mest kritiske for å få realisert løsningen. Modellen er uansett et nyttig verktøy for sammen å reflektere over hvordan en løsning kan bidra til verdiskaping og ikke minst til verdikapring.

Dette kan være nyttig for teamet å vurdere:

  • Har alle samme oppfatning av hvem kundene er?
  • Har dere et tydelig bilde av verdien kundene egentlig skal oppleve når de bruker løsningen?
  • Er partnerne riktige for prosjektet? Mangler noen?

Det er viktig å eksperimentere og teste de ulike komponentene i forretningsmodellen på samme måte som du tester prototyper for å lære. Hvis du er i ferd med å utvikle et fantastisk produkt eller tjeneste, og virksomheten din ikke har tilstrekkelige nøkkelressurser for å realisere den, må du revurdere løsningen raskt.