Etabler målstyring

Målstyring er viktig for å realisere gevinster

Er du på riktig vei? Får du realisert verdien du har sett for deg?

En viktig del av strategi-implementeringen er å følge opp at ønskede gevinster realiseres. Målstyring er et godt virkemiddel for dette, da det setter virksomheten i stand til å kontinuerlig vurdere resultatoppnåelsen, og til å iverksette tiltak for å nå målene.

Objectives and Key Results (OKR) er et målstyringsrammeverk som egner seg spesielt godt for virksomheter som må forholde seg til omgivelser i stadig endring. Et av de viktigste aspektene med OKR er nettopp at de er laget for å kunne måles og endres dersom omgivelsene tilsier det. Dette har gjort at OKR i dag brukes av flere kjente virksomheter – fra Google til Finn.no.

OKR går ut på å definere hvor du skal (objectives/ambisjon), finne parametere som måler at du er på vei dit (key-results/målbart resultat) og identifisere tiltak som bidrar til dette (initiativ).

Se figur nedenfor som illustrerer OKR-rammeverket.

Hvis du bruker OKR riktig så kan virksomheten oppnå mange fordeler, blant annet:

  • Transparens – Tydelig kommunikasjon sørger for at alle medarbeidere skjønner virksomhetens mål og hvordan hver enkelt kan bidra
  • Fokus – Tydelig fokus på hva som er viktig og slik at det blir enklere for medarbeidere å gjøre riktige prioriteringer for virksomheten uten detaljstyring fra ledelsen
  • Sammenheng – Viser en tydelig sammenheng mellom mål og oppgaver på alle nivåer i virksomheten din
  • Engasjement – Ved at hver medarbeider ser hvordan deres bidrag har betydning for hele virksomheten, skaper motivasjon og engasjement.

Videre skal du få en mer detaljert innføring i hver av elementene i OKR.