Endringsledelse

Jobb med endringsledelse – få med deg medarbeiderne!

En av de viktigste grunnene til at virksomheter sliter med å gjennomføre endringer er mangel på endringsledelse. Du må klare å få medarbeiderne dine med på reisen!

Det er ikke nok å bare fortelle medarbeiderne dine at en endring skal gjennomføres. Det er viktig å ha tett involvering av medarbeiderne dine i strategi- og endringsprosesser for å skape engasjement, motivasjon og eierskap.

I en virksomhet med sterk endringskultur, er det vanlig at det er godtatt å prøve og feile og lære av dette. Selv om mange virksomheter sier at de har en slik kultur, så viser det seg at det ofte bare varer frem til det faktisk foreligger en reell feil og som fører til et reelt tap. En av de mest fryktede telefonsamtalene i bedriftsverdenen er den som begynner: “Hvem godkjente denne beslutningen?”. De som mislyktes blir ofte lidende med tanke på opprykk og belønning, om ikke verre. Du som leder må være konsekvent i hva du sier og gjør og akseptere at noen ting feiler. Du må etablere en trygghet og transparans blant medarbeiderne slik at det er lov å prøve, feile og lære, for å kunne tidlig ta grep for å redusere risiko og andre konsekvenser.

Hva kan du gjøre i praksis?

  • Gjennomfør en interessentkartlegging – hvem kommer til å bli påvirket av endringen og på hvilken måte, hvem bør involveres og hvordan
  • Lag en kommunikasjonsplan for hva du skal kommunisere til hvem og til hvilken tid
  • Bruk tid på å skaffe gode endringsagenter, rollemodeller eller ambassadører som kan hjelpe deg med å implementere endringene og få resten av virksomheten med på laget
  • Sett noen til å være ansvarlig for å drive endringsledelse (gjerne deg selv), med dedikert tid til dette slik at det ikke blir «venstrehåndsarbeid»
  • Tenk gjennom hvilken type motstand det er sannsynlig at du møter – lag en plan på hvordan du kan håndtere motstanden på en god måte