Eksempel: Velg et dashbord!

Eksempel: Velg et dashbord! 

Siden det altså ikke finnes noen fasit for hvilken programvare som er relevant for enhver bedrift, vil vi ta for oss et konkret scenario: Tenk at du jobber i en industribedrift som sitter på en hel masse driftsdata som du tror dere ikke utnytter godt nok. Dere ønsker derfor å få denne visualisert gjennom et dashbord, for å få bedre oversikt.  

I dag bruker dere noen ganger Excel for å lage grafer og diagrammer av utvalgte data. Så kan en jo spørre seg, hva er galt med det? Det fungerer greit nok, så hvorfor ikke bare fortsette å bruke Excel? 

Excel er ikke et visualiseringsverktøy. Det er et regneark med noen muligheter for visualisering. Det fungerer fint for å lage raske visualiseringer når datamengden er relativt liten. Men når vi behandler industrielle data snakker vi om svært store og komplekse datamengder som Excel ikke er satt opp for å hanskes med.  

Det betyr heldigvis ikke at dere trenger å utvikle en helt ny løsning på egenhånd. De siste årene er hyllevare-løsninger som Power BI, Grafana, Tableau og TIBCO Spotfire blitt populære til disse formålene – i tillegg til en rekke andre verktøy for visualisering. I vårt scenario skal vi se nærmere på to av disse, nemlig PowerBI og Grafana.