Monitorering av turbiner

Monitorering av turbiner 

I denne videoen ser vi hvordan Cognite i samarbeid med Wintershall Dea har utviklet et dashbord som varsler om feil og avvik ved gassturbiner, noe som både forenkler og forbedrer monitoreringen av turbinene. Løsningen gir elektrikere og vedlikeholdsingeniører varslinger og intuitive dashbord med data som hjelper dem å forstå turbinens tilstand. 

Cognite + Wintershall Dea | Turbine Monitoring