Dynamisk kapasitet i strømkabler

Dynamisk kapasitet i strømkabler 

Strømoverføringer har en satt kapasitetsgrense. Ofte er disse statiske og relativt konservative. Ettersom en økende andel av energiproduksjonen er fornybar, vil mengden produsert strøm også variere mer med været. For eksempel vil vindturbiner kunne produsere mye mer strøm når det er mye vind. På grunn av blant annet kapasitetsgrensene på strømoverføringene, kan det oppstå det som kalles en flaskehals – og det må produseres mindre strøm enn det som kunne vært mulig.  

Data scientister fra Cognite utvikler derfor en modell som kan angi hva som er den faktiske kapasiteten til en strømkabel til enhver tid, ved å blant annet se på last, temperatur og vind. Dette gjør at man trygt kan øke kapasitetsgrensene når det for eksempel er mye vind, noe som vil minske risikoen for flaskehalser og øke forsyningssikkerheten.  

Data fra sensorene som måler last, temperatur, vind og så videre, vil kontinuerlig strømme inn til dataplattformen slik at den faktiske kapasitetsgrensen kontinuerlig oppdateres. Sluttbrukerne, operatører i de regionale kontrollsentrene, har tilgang til en applikasjon der de kan se de dynamiske kapasitetsgrensene beregnet av modellen sammen med last i et område – slik at de kan utnytte nettet optimalt.