Driftsdata

Driftsdata 

Driftsdata er data fra industrielt utstyr, maskiner, prosesser og systemer under drift. Det betyr likevel ikke at det må være sanntidsdata (altså at det er «live»), det inkluderer også historiske data – for eksempel fra sensorer eller kameraer som overvåker driften. Andre eksempler på driftsdata er data samlet fra spesifikke driftshendelser, og data fra rapporter, 3D-modeller, flytdiagrammer og så videre.  

Begynner dette å bli mye? Ikke bekymre deg. Poenget er ikke at du skal vite av alle datakildene i ditt selskap. Det er mange! Poenget er å forstå at vi samler informasjon fra en rekke ulike kilder som gjør oss eller datamaskiner i stand til å se mønstre, få ny innsikt – og til syvende og sist ta bedre beslutninger i produksjon og drift.  

En eksempelliste:

 • Sensordata (for eksempel temperatur, spenning, kraftflyt, trykk) 
 • Data fra kontrollsystemer (tilstander, alarmer, event) 
 • Simulatordata (for eksempel resultater fra fysikksimulatorer) 
 • Vedlikeholdsinformasjon 
 • Arbeidsplaner 
 • Konstruksjons- og prosessdiagrammer 
 • Bilder, videoer, lydfiler 
 • Kundedata 
 • Transaksjoner 
 • Leverandører 
 • Flytskjemaer 
 • Utstyrsinformasjon 
 • Værdata