Digitale møter, webinarer og workshops

Digitale møter, webinarer og workshops

black and white pug and brown and white long coated small dog
Foto: visuals/Unsplash.com

Kreative workshops og inspirerende foredrag – det er ikke lenger ensbetydende med å samles fysisk. Med verktøyene som er tilgjengelig i dag, er det mye som kan løses og gjennomføres fra kontorstolen hjemme.

Velg et program for videomøter

Det er etter hvert blitt veldig mange verktøy å velge mellom for videomøter og webinarer. Når dere skal velge, ta hensyn til hvilke programmer deltagerne har og er kjent med fra før – og eventuelt om det er noen spesielle funksjoner dere behøver, som ikke finnes i alle programmene.

I en del programmer, blant andre Zoom, kan du for eksempel legge opp til «break-out-rooms» (grupperom) når du skal dele inn deltakerne i grupper for arbeid eller diskusjon.

Noen av programmene dere kan velge mellom, er Zoom, Teams, Easymeeting, Atea Anywhere, Goplenum, Whereby, Google Hangouts, Google Meet og Cisco WebEx.

Hold en digital workshop

Å holde workshop er fremdeles en svært effektiv metode for å løse utfordringer og utarbeide gode kreative løsninger sammen.

Det finnes digitale verktøy som kan gjenskape mye av det vi bruker i fysiske workshops. Du kan kan for eksempel teste verktøyene Miro eller Mural, som har en rekke gode funksjoner som whiteboards, digitale post-its, mulighet for gruppearbeid, brainstorming og prioritering av ideer.

Hva trenger du for å gjennomføre en digital workshop?

Anja – som vi har møtt tidligere, hun som jobber med studie- og karriereveiledning – skal arrangere en workshop med sine ansatte. De sitter i ulike byer og må derfor møtes digitalt.

Mens Anja vet at det finnes egne verktøy for digitale workshops, ønsker hun å gjøre det enkelt og bruke programmer alle kjenner fra før. Hun kaller derfor inn til møte på vanlig måte, med en link til et videomøterom i Microsoft Teams. De kunne også møttes i Google Meet, Whereby, Zoom eller hvor som helst ellers, men Teams er det programmet de bruker fra før. Anja legger også ved en link til et dokument i Word Online, der hun allerede har lagt inn flere oppgaver, linker og felter der alle kan fylle inn sine ideer og notater.

Hun deler skjermen sin i Teams-møtet slik at alle kan se hva som foregår i dokumentet – og alle har dessuten mulighet til å hoppe inn og jobbe direkte i dokumentet selv. På den måten får Anja og kollegene gjennomført en god workshop med digitale verktøy de allerede har.

Alle blir likevel bedt om å tenke over hva som fungerte bra og dårlig, hva de likte og hva de savnet, slik at de har et grunnlag for å vurdere om de skal bruke et mer spesialisert verktøy neste gang. 

Slik planlegger du digitale møter

Gode verktøy for møteplanlegging når du skal finne tidspunkter som passer for flere er Doodle og Calendly.

For effektiv planlegging rundt møtet kan du bruke Decisions – som hjelper med samhandling rundt agenda, deling av riktig dokument til riktig info i agendaen, notater underveis i møtet og synkronisering av oppgaver fra møtet med Planner.

Last ned metodekort og sjekkliste

Ta i bruk metodekort i din digitale hverdag og bruk sjekklisten for å se at du har fått med deg alt