Digitale møter, webinarer og workshops

Digitale møter, webinarer og workshops

Med en ny arbeidshverdag for mange, må arbeidsoppgaver og planlagte samlinger utføres på alternative måter – ofte fra hjemmekontoret.

Du hadde muligens planer om å samle kollegaer til en kreativ workshop, eller kanskje hadde du tenkt å holde et inspirerende foredrag?

Med de rette digitale verktøyene er det ingen grunn til å sette disse aktivitetene på vent. Vi lever i en digital verden som gjør at mye kan løses og gjennomføres fra kontorstolen hjemme.

Mulige verktøy for videomøter eller webinarer er: Zoom, Teams, Easymeeting, Atea Anywhere, Goplenum, Whereby, Google Hangouts (Meet for møterom) og Cisco WebEx. I flere av disse verktøyene, blant annet Zoom, kan du enkelt legge opp til “break-out-rooms” / grupperom når du skal dele inn deltakerne i grupper for arbeid eller diskusjon.

Workshop er fremdeles en svært effektiv metode for å løse utfordringer og utarbeide gode kreative løsninger sammen. Det finnes digitale verktøy som kan gjenskape mye av det vi bruker i fysiske workshops. Du kan kan for eksempel teste verktøyene Miro eller Mural, som har en rekke gode funksjoner som whiteboards, digitale post-its, mulighet for gruppearbeid, brainstorming og prioritering av ideer.

Link med vurdering av Miro og Mural

Gode verktøy for møteplanlegging når du skal finne tidspunkter som passer for flere er Doodle og Calendly. For effektiv planlegging rundt møtet kan du bruke Decisions – som hjelper med samhandling rundt agenda, deling av riktig dokument til riktig info i agendaen, notater underveis i møtet og synkronisering av oppgaver fra møtet med Planner.