Den verdifulle dataen

Den verdifulle dataen 

Data er utvilsomt verdifullt. De mest verdifulle selskapene i dag – Amazon, Google, Apple, Microsoft, Samsung – har alle to ting til felles: Hele forretningsmodellene deres er basert på data, og de har det mest omfattende datasettet i sin bransje.  

For å skape verdi trenger næringslivet noen som kan dykke ned i dataene og grave frem innsikter som de kan handle ut ifra. Denne kompetansen innebærer for det første å forstå teknologien, og kunne finne fram til algoritmer og modeller som kan brukes for å beskrive dataene. For det andre kreves det en god forståelse av bransjen bedriften jobber innenfor – det vi kaller domenekunnskap.  

Kombinasjonen av teknologi- og domenekunnskap gjør det mulig å se hvordan man kan bruke data til å ta bedre beslutninger og effektivisere bedriften.