Den digitale grunnmuren

Den digitale grunnmuren

Det er få ting som er mer frustrerende og ulønnsomt enn trege datamaskiner, ustabilt internett og printere som ikke gjør som de skal. Før du kan få fart på digitaliseringen må bedriften ha en robust, stabil og sikker digital grunnmur og infrastruktur på plass. Jo mer digital bedriften blir, jo viktigere blir denne grunnmuren.

Infrastrukturen består som regel av datamaskiner, forskjellig programvare, internett, eksterne skjermer, tastaturer, mobiltelefoner og printere. Her er det vanlig for små bedrifter å gjøre mye selv i starten før man finner ut at dette også er et eget fag – gjerne i takt med at antallet ansatte og kontoret vokser. En god IT-leverandør som forstår både de menneskelige og forretningsmessige behovene kan være nyttig for å gjøre dette så effektivt som mulig. Er du derimot i en liten bedrift, trenger du i prinsippet bare en datamaskin med riktig programvare og internett for å gjøre jobben.

De fleste erfarer fort at det sjeldent er lønnsomt å gå for det rimeligste alternativet når det kommer til IT-utstyr, men det å kjøpe bra nok og hensiktsmessig utstyr kan fort gå hardt ut over likviditeten. Det finnes flere gode ordninger som for eksempel leasing, noe som gjør det mulig å spre kostnadene over en lengre periode.

Det går også an å kjøpe brukt. Det finnes flere leverandører som tilbyr brukte produkter som er kvalitetssjekket. Ofte tilbyr disse også innlevering av gammel utstyr.

Når du setter opp alt fra datamaskiner, mobiltelefoner og trådløse nettverk, er det imidlertid én ting du må være bevisst på; at det gjøres på sikkert vis.